Warunki gwarancji -  pobierz wersję PDF

 

1. Wszystkie produkty sprzedane przez EPM Machines Polska Sp. z o.o. są objęte gwarancją, która wynosi 24 miesiące dla osób fizycznych lub 12 miesięcy dla firm, od daty wystawienia faktury lub rachunku.

 

2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

 

3. Gwarancja obejmuje usunięcie wszystkich uszkodzeń wynikłych z błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych i wadliwego wykonania, które uniemożliwiają dalszą eksploatację urządzenia. Wymienione podczas naprawy części pozostają własnością gwaranta.

 

4. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, jak np. przeciążenia, wadliwej konserwacji, ingerencji osób nieposiadających autoryzacji firmy EPM Machines Polska Sp. z o.o., wpływów chemicznych i elektromechanicznych. Gwarancją nie są objęte części eksploatacyjne (szybko zużywające się).

 

5. W przypadku zauważenia usterki nabywca jest zobowiązany do dostarczenia urządzenia do punktu sprzedaży, autoryzowanego punktu serwisowego lub do siedziby EPM Machines Polska Sp. z o.o.

 

6. Do reklamowanego urządzenia należy dołączyć zgłoszenie reklamacyjne z opisem usterki.

 

7. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu.

 

8. Towar przekazany do reklamacji powinien być kompletny, umieszczony w opakowaniu zabezpieczającym przed powstaniem uszkodzeń związanych w transportem. Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia produktu ponosi wysyłający.

 

9. O rozpatrzeniu reklamacji Zgłaszający zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

10. Jeżeli reklamacja jest nieuzasadniona, to nabywca ponosi wszelkie koszty z nią związane, w tym koszty transportu.

 

11. Okres naprawy gwarancyjnej nie powinien przekroczyć 14 dni. W wyjątkowych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu, o czym Zgłaszający zostanie poinformowany.

 

12. Jeżeli nabywca kupuje urządzenie uszkodzone, to prawo do naprawy gwarancyjnej tegoż uszkodzenia przysługuje tylko wtedy, gdy zostało to zastrzeżone przy zakupie.

 

13. Z gwarancji wyklucza się dalsze roszczenia nabywcy, a w szczególności żądanie pokrycia szkód, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy.

 

 POBIERZ WERSJĘ PDF 


Scroll To Top